Termeni si conditii de utilizare a site-ului Callcatering.ro

 

DEFINIȚII ȘI TERMENI

Callcatering.ro este un website creat și deținut de Furnizor, conceput pentru a fi accesat pe un echipament informatic de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer și prin care Cumpărătorul va putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor Produse care vor prezentate in paginile site-ului.
„Furnizor” înseamnă firma FORTASTES SRL, cu sediul in Str Principala Nr. 90, Cladirea C6, Sat Zahanaua, Com. Targsoru  Vechi, Prahova, cu numar de inregistrare in Registrul Comertului J29/391/12.03.2013, Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal: RO 31349214″. Cumpărător” – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică sau orice entitate juridică care efectuează o Comandă.
„Comandă” – document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Furnizor și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Furnizorului, prin intermediul site-ului Callcatering.ro intenția sa de a achiziționa produsele și serviciile prezentate pe site-ul Furnizorului.
„Echipament Informatic” înseamnă un echipament informatic mobil de tipul smartphone și/sau tableta și/sau computer (pe care este instalat un sistem de operare iOS, Android sau Windows) și care poate rula corespunzător sistemul Callcatering.ro, astfel cum este el definit în acest contract.
„Produs” înseamnă un produs alimentar care este comercializat de către Furnizor în cadrul site-ului Callcatering.ro și care poate fi livrat către Cumpărător la o adresa determinată și comunicată de acesta din urmă.
„Contract”– reprezintă contractul la distanță încheiat între Furnizor și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a Furnizorului și a Cumpărătorului.
 

ACORDUL DE UTILIZARE

1. Site-ul Callcatering.ro, inclusiv orice pagină componentă a acestuia poate fi utilizat numai cu scopul și în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizare.
2. Prevederile menționate în continuare, respectiv condițiile de utilizare a Callcatering.ro de către orice persoană, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre Furnizor și orice persoană care utilizează “Callcatering.ro” (denumita în continuare „Cumpărător”).
3. Utilizarea Callcatering.ro, inclusiv acționarea oricăror comenzi de contractare a ofertelor presupune capacitatea legala necesară pentru legarea unor raporturi contractuale, astfel ca utilizarea Callcatering.ro () constituie o declarație privind îndeplinirea următoarelor condiții (i) împlinirea vârstei de 16 ani; (ii) inexistența unor circumstanțe care afectează capacitatea legală și (iii) acceptarea deplină a prevederilor din acest Contract. Daca oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, trebuie sa încetați imediat utilizarea Callcatering.ro.
4. Utilizarea de către orice persoană a oricăror funcționalități din Callcatering.ro creează, automat și fără altă formalitate, calitatea de Utilizator în sensul acestui Contract. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, condițiile de utilizare ale site-ului Callcatering.ro vă rugăm să încetați folosirea lui. Vizitarea, folosirea sau Comandarea produselor afișate implică acceptarea condițiilor de utilizare de mai jos, indiferent de metoda de comadă folosită.
5. Pentru a asigura respectarea condițiilor de acces și utilizare a Callcatering.ro, Cumpărătorul se obligă să verifice la momentul fiecărei accesari ultima versiune a condițiilor de utilizare a Callcatering.ro. Utilizarea Callcatering.ro după accesare, chiar și în cazul omisiunii Utilizatorului de a analiza condițiile de utilizare, reprezintă acordul explicit al Utilizatorului de acceptare a respectivelor condiții.
6. Orice alte acorduri prelalabile sunt înlocuite prin prevederile prezentelor condiții de utilizare.
 

SERVICIILE DISPONIBILE

7. Prin Callcatering.ro Furnizorul ofera Utilizatorilor/Cumpărătorilor o interfață prin care aceștia vor putea plasa o comandă pentru achiziționarea unuia sau mai multor Produse care vor fi afișate în interfața site-ului. Interfața este disponibilă pentru Utilizator gratuit.
 

COMANDAREA PRODUSELOR

8. Cumpărarea produselor se face contra cost, în condițiile specificate în secțiunile „Meniu” și “Oferte” din cadrul Callcatering.ro.
9. Cumpărarea produselor se poate face prin înregistrarea Utilizatorului cu datele corecte solicitate. Utilizatorul poate cumpăra produse în conformitate cu prețurile și condițiile de livrare disponibile la nivelul site-ului.
10. Callcatering.ro va colecta, prin intermediul sistemului on-line, datele relevante privind Cumpărătorul și Comanda acestuia, respectiv numărul de telefon, adresa și/sau alte date de identificare a Cumpărătorului și tipul de Produs Comandat;
11. Cumpărătorul răspunde pentru acuratețea și corectitudinea datelor personale furnizate la momentul înregistrării comenzii în sistemul callcatering.ro.
12. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru prepararea și livrarea corespunzătoare a Produselor convenite afișate în Callcatering.ro și va onora comenzile primite de la Cumpărător în condițiile prevăzute în cadrul Callcatering.ro;
13. Furnizorul răspunde pentru onorarea comenzilor primite de la Cumpărători și pentru conformitatea Produselor furnizate Cumpărătorilor. Furnizorul răspunde pentru rezolvarea oricăror reclamații sau probleme sesizate de Cumpărător în legătură cu calitatea Produselor, cu livrarea acestora sau în legătură cu orice alte aspecte legate de prepararea, vânzarea și livrarea Produselor, după preluarea comenzii transmise prin intermediul Callcatering.ro. Excepție fac situațiile în care Cumpărătorul nu a pus la dispoziția Furnizorului date de contact complete și corecte (de ex. adresă eronată sau incompletă, nume sau număr de telefon greșit).
14. Furnizorul răspunde pentru acuratețea și actualitatea informațiilor puse la dispozitie prin intermediul Callcatering.ro.
15. Cumparatorul intelege si consimte ca Imaginile produselor prezentate pe site sunt cu titlu
de prezentare si pot diferi in orice mod (culoare, aspect etc.) de imaginile produselor livrate,
acestea putand prezenta abateri minore de la pozele si descrierile prezentate pe site.
16. Prin efectuarea Comenzii Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării Comenzii.
17. Prin efectuarea Comenzii, Cumpărătorul consimte ca Vanzatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, în orice situatie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.
 

LIVRAREA ȘI PLATA

18. Furnizorul va lua toate măsurile necesare pentru prepararea și livrarea corespunzătoare a Produselor convenite afișate în Callcatering.ro, în baza comenzii făcute de Cumpărător.
19. Plata comenzii se face de către Cumpărător, la livrarea comenzii de către Furnizor, prin modalitățile puse la dispoziție de acesta din urmă.
 

LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZARE

20. Cumpărătorul va folosi pentru accesarea și utilizarea callcatering.ro propriile sale echipamente, sisteme și programe (Smartphone, Tableta, PC, conexiune internet, browser etc.). Deși Furnizorul a depus eforturi pentru asigurarea accesibilității și utilizării interfeței tehnice incluse, pentru accesarea/furnizarea prin internet („online”) a informațiilor aferente Callcatering.ro, Furnizorul nu răspunde pentru compatibilitatea echipamentelor, sistemelor sau programelor folosite de Cumpărător cu interfața tehnică inclusă în Callcatering.ro.
21. Cumpărătorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza în aplicații sau proiecte proprii sau ale unor terți, nici intermedia sau înstrăina în nici un mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.) publicate în Callcatering.ro, fără acordul prealabil scris al Furnizorului, exceptând cazul în care în Callcatering.ro se prevede explicit altfel.
22. În utilizarea Callcatering.ro și/sau pentru contractarea ofertelor din Callcatering.ro sunteți de acord sa nu: (i) utilizați Callcatering.ro pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afisați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, indecente, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marca comercială sau alt drept de proprietate ale oricarei persoane; (vi) să încarcați fisiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de bunuri sau servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispozitie de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o altă identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) accesați/utilizați Site-ul/ofertele în orice mod care ar putea dezactiva, suprasolicita sau afecta Site-ul/contractarea ori derularea ofertelor sau care ar duce la interferență cu alta parte care utilizează și beneficiază de Site/oferte; (xii) afisați, transmiteți, publicați, distribuiți sau sa difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relatii contractuale sau fiduciare (de mandat), cum ar fi de informații privilegiate sau informații confidențiale dezvăluite în cursul raporturilor de muncă sau al executării unui acord de confidențialitate; (xiii) alterați rezultatele de evaluare ori sistemul de evaluare a ofertanților/Utilizatorilor prin autoevaluare sau alte procedee cu efect similar, precum evaluarea pozitivă a unui ofertant cu care aveți relații de rudenie, de afiliere sau altele care presupun o decizie interesată; (xiv) încercați să obțineți acces neautorizat la oricare dintre oferte, alte conturi, sisteme de computere sau rețele conectate la Site/oferte prin hacking, spargere de parolă sau prin orice alte mijloace.
23. Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la Callcatering.ro a Cumpărătorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale sau penale. Aceleași prevederi se aplică și tentativei.
 

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

24. În cazul în care interfața tehnică prin care se Comandă produse va solicita să vă înscrieți, respectiv să vă creați un cont, vi se va cere să finalizați procesul de înregistrare prin furnizarea unor informatții și înregistrarea unui nume de utilizator și/sau alte informații pentru utilizarea interfeței tehnice și achiziționarea de produse. Cumpărătorul este responsabil pentru realitatea informațiilor furnizate la înregistrare, precum și pentru păstrarea confidențialității datelor și informațiilor transmise acestuia pentru achiziționarea efectivă a produselor.
25. În nici un caz Furnizorul, respectiv Callcatering.ro nu vor fi răspunzatoare pentru nici un fel de pierderi directe sau indirecte aferente și pentru nici un fel de daune care ar rezulta din divulgarea de către dumneavoastră a datelor și informatiilor furnizate pentru achiziționarea efectivă a produselor.
26. Înregistrarea Cumpărătorului în vederea comandării de produse poate fi amânată sau refuzată atunci când nu sunt furnizate informațiile necesare solicitate, precum și atunci când Cumpărătorul are o situație care generează un conflict de interese incompatibil cu oferta Furnizorului, cu securitatea Callcatering.ro sau cu activitatea Furnizorului și/sau a oricărei entități asociate cu acesta.
 

DREPTURI DE AUTOR. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

27. Aceste condiții de utilizare sunt protejate de legile privind dreptul de autor și nu pot fi utilizate de alte persoane sau entități de orice fel, prin modificare sau copiere, fără acordul prealabil și scris al autorului.
28. Furnizorul își păstrează toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la conținutul publicat/furnizat prin intermediul Callcatering.ro (texte, imagini, secvențe video sau audio etc.).
29. Scopul permis pentru utilizarea Callcatering.ro este obținerea de informații și accesul la serviciile oferite de Furnizor. Nu sunt permise: 
– copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, inclusiv electronice, magnetice sau computerizate, a materialelor și informațiilor existente pe acest website; 
– încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conținutul acestui site, ștergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor și informatiilor publicate, sau îcercarea de a acționa în acest scop;
– încercarea de a scana, sonda sau a testa vulnerabilitatea oricărui sistem din rețeaua Furnizorului sau accesarea oricăror servere sau servicii din rețeaua acestuia și care nu sunt publice, fără autorizație explicită în scris din partea furnizorului; 
– încercarea de a interveni în funcționarea serverelor de hosting prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin “flooding” sau “DOS”;
– folosirea oricăror adrese de e-mail publicate prin intermediul website-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing, pentru trimiterea de e-mailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop în afară de trimiterea de e-mailuri personale justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese; 
– crearea de legături cu acest sistem on-line ale altor site-uri sau invers, fără un acord prealabil scris. În situațiile în care acest lucru se întâmplă fără acordul scris al furnizorului aceasta nu își asumă responsabilitatea pentru website-urile neafiliate.
30. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea, folosirea serviciilor sau informațiilor puse la dispoziție de furnizor prin intermediul site-ului Callcatering.ro, într-un mod care violează legislația românească sau internațională în materie de drept de autor și proprietate intelectuală, implică răspunderea civilă sau penală pentru astfel de acțiuni.
31. Furnizorul își rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace și de a solicita sancționarea conform legislației în vigoare a persoanelor implicate în distrugerea sau alterarea website-lui, a conținutului, securității acestuia sau încercarea de a ataca sau discredita furnizorul sau pe partenerii săi, produsele, serviciile și angajații acestora. Orice eventual litigiu în legătură cu acest website este de competența instanțelor de drept comun din România.
 

NULITĂȚI

32. Daca oricare din clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanță competentă ca invalidă, ilegală sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotararea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.
 

LEGEA APLICABILĂ & INSTANȚA DE JUDECATĂ

33. Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi solutionate de instanțele judecătorești competente din Ploiești, România.
 
 

Strada Mihai Bravu 235A
Ploiesti, Prahova

Livram intre: 10:00 – 14:00

Telefon 0740 13 66 66

E-mail: comenzi@callcatering.ro